klachteninspecteur

Meld dierenmishandeling

Bij de Dierenbescherming kunnen meldingen gedaan worden van gevallen van verwaarlozing, mishandeling en andere misstanden die dierenleed veroorzaken bij alle soorten dieren. Wij stimuleren het melden van deze misstanden. Neem contact op met:

Klachteninspectie Dierenbescherming                                       5188340

of met 1 van de volgende instanties:

Platform SADA (Stop Abuso Di Animal)                                     917
KPC (Korps Politie Curaçao), dhr. Aniceta                                 8882290

Aanmelden geval van verwaarlozing en/of mishandeling

Voor het aannemen, onderzoeken, opvolgen en terugrapporteren van klachten heeft de Dierenbescherming een klachteninspecteur in dienst. De klachteninspecteur heeft als taak om de melding in volledigheid binnen te krijgen middels contact met de melder, de klacht te onderzoeken en indien noodzakelijk maatregelen te nemen. De Dierenbescherming neemt geen anonieme meldingen aan maar de gegevens van de melder zullen nooit zonder overleg vooraf door de Dierenbescherming bekend gemaakt worden bij derden. Helaas is het vandaag de dag nog steeds de praktijk dat er meer klachten zijn dan de klachteninspecteur aan kan. Houd er dus rekening mee dat indien U een klacht indient deze wellicht niet direct opgevolgd kan worden.

Behandeling van klachten

Als eerste stap zal de klachteninspecteur met voorlichting, praktische instructie, daadwerkelijke hulp en het uitoefenen van druk, de mensen waarover geklaagd wordt proberen te bewegen beter voor hun dieren te zorgen. Als de eigenaar niet meewerkt en de situatie ernstig is, heeft de klachteninspecteur het recht om een proces verbaal op te laten maken en kunnen verdere vervolgstappen worden gezet in overleg met de Politie en het Openbaar Ministerie. Ons uitgangspunt blijft het voorkomen dat dit soort stappen noodzakelijk worden. Honden en katten waarvan mensen in het kader van de aanpak van klachten afstand doen, worden ondergebracht in het dierenasiel en ter adoptie aangeboden.

Laten opvangen en herplaatsen van andere dieren dan honden en katten

Dieren, anders dan honden en katten, waar mensen afstand van doen, kunnen niet bij de Dierenbescherming zelf ondergebracht worden. Teneinde toch effectief op te kunnen treden in gevallen waarin het om andere dieren gaat, vormt de Dierenbescherming een netwerk van organisaties en particulieren die bereid zijn en de mogelijkheid hebben tot het opvangen van andere diersoorten dan honden en katten.

 

Klachteninspecteur
Telefoon: +599 9 518 8340
E-mail: klachten@dierenbeschermingcuracao.com