asiel_header

Diensten en activiteiten van het asiel

Het asiel is bedoeld voor de tijdelijke opvang en herplaatsing van honden en katten.In het asiel bevinden zich, afhankelijk van het aanbod en het aantal adopties, tussen de 40 en de 80 honden en pups en tussen de 10 en de 20 katten en kittens.

Opvangen van honden en katten kan noodzakelijk zijn omdat de baas wegens dringende redenen afstand wil doen van een dier. Het streven is de dieren bij hun baas te laten en de baas steun te geven bij het behandelen van eventuele problemen van het dier (veel karpatten, schurft), advies te geven over steriliseren of castreren en eventueel het geven van gedragsbegeleiding. Indien bij het asiel een nest pups wordt gebracht, zal dit nest gratis opgevangen worden onder voorwaarde dat de moeder van het nest gesteriliseerd wordt.

Als iemand een hond naar het asiel brengt, afstand doet bij ophaal of afstand doet in het kader van een klacht dan wordt het dier eigendom van het asiel. De vorige eigenaar ondertekent een afstandsverklaring.

Het asiel kent niet de mogelijkheid van tijdelijke opvang. Ook straathonden en honden die onverzorgd achter gelaten zijn, die in het asiel worden ondergebracht, worden (als na verloop van de wettelijke wachttijd blijkt dat zij geen eigenaar hebben) eigendom van het asiel.

Hoe werkt het asiel?

quarantaineVoordat honden of katten in het voor het publiek toegankelijke deel van het asiel terechtkomen, worden ze in quarantaine geplaatst. Hier worden ze door de dierenarts onderzocht, gevaccineerd en gechipt. Als de dierenarts aangeeft dat het dier gezond genoeg is, wordt deze overgeplaatst naar de adoptiehokken van het asiel. In het asiel worden de dieren vrij gehouden van vlooien en wormen, zijn ingeënt en gechipt en ontvangen de medische behandeling die ze nodig hebben van een dierenarts.

De accommodatie en de behandeling van de dieren is in overeenstemming met de internationale normen. De honden worden iedere week tenminste twee maal uitgelaten en worden daarbij goed nagekeken door een vrijwilliger die voldoende verstand van verzorging heeft om afwijkingen in de huid en in het gedrag te kunnen rapporteren.

Opvang zwerfhonden

In het asiel worden ook dieren opgevangen die door SKS in beslag zijn genomen of zijn gevangen op straat, en dieren die door vrijwilligers of door de klachteninspecteur worden binnengebracht. Voor dieren die niet door hun baas worden opgehaald, geldt dezelfde procedure als voor andere dieren die in het asiel worden opgevangen.

Vrijwilligers

Het asiel is voor een belangrijk deel van haar werk afhankelijk van vrijwilligers. Een van de belangrijkste rollen van de vrijwilligers in het asiel is het uitlaten en wassen zowel van de volwassen honden als van de pups en het socialiseren van de katten. Verder heeft het asiel een netwerk van vrijwilligers die thuis pups opvangen in periodes dat er erg veel pups zijn, of als er pups binnenkomen die te jong en te kwetsbaar zijn om in het asiel opgevangen te worden. Deze ‘fosters’ krijgen indien nodig begeleiding van de medewerkers van het asiel. De pups blijven onder begeleiding van de dierenarts van het asiel. De Dierenbescherming heeft steeds behoefte aan mensen die willen helpen met sterilisatieacties, fundrasing, collectes, en de opvang van honden die specifieke verzorging nodig hebben. Vrijwilliger worden?