adoptie

Veel gestelde vragen

Als ik mijn hond of kat naar het asiel breng om er afstand van te doen, wat doen ze er dan mee?

Eerst zal nagegaan worden om welke reden U afstand wil doen van uw huisdier. Als dit in onze ogen een geldige reden is, dan zal het dier tegen een vergoeding in het asiel opgenomen worden, nadat door onze dierenarts is gecontroleerd of het dier goed gezond is en kans heeft opnieuw geadopteerd te worden. Uiteraard is ons streven om elk dier dat binnenkomt een tweede kans te bieden. De kosten die gemoeid zijn met aannemen van dieren waar afstand van gedaan wordt zijn [hier] te vinden.

Wanneer worden dieren, waarvan de baas afstand wil doen, niet zomaar aangenomen in het asiel?

Als de reden van afstand doen bijvoorbeeld één van de volgende is:

  1. Mijn hond blaft teveel: dit kan afgeleerd worden
  2. Mijn hond/kat maakt mijn spullen/meubels kapot: de hond/kat kan dit afgeleerd worden
  3. Mijn hond heeft karpatten (teken)/vlooien: dit kan goed behandeld worden (Nexgard tegen karpatten en Comfortis tegen vlooien, beide bij de dierenarts te verkrijgen)
  4. Mijn hond heeft schurft: dit kan ook goed behandeld worden (met Ivomec, vraag aan uw dierenarts)
  5. Ik vind de hond/kat niet meer leuk, ik wil een andere: het nemen van een huisdier is een verantwoordelijkheid die U dient te dragen.

In bovenstaande gevallen zullen asielmedewerkers er alles aan doen de eigenaren van de dieren ervan te overtuigen dat het niet nodig is afstand te doen van het dier en hun adviezen geven hoe de problemen met het dier op te lossen.

Mijn huisdier is oud en/of ziek en ik wil het in laten inslapen. Kan ik dan bij het dierenasiel terecht?

Nee, in zo’n geval dient U naar uw eigen dierenarts te gaan. Het dierenasiel verleent geen dienst voor het inslapen van dieren aan particulieren. Het komt voor dat dieren in het asiel worden geëuthanaseerd, maar dat is geen dienstverlening die het asiel biedt. Dit betreft in het algemeen verkeersslachtoffers die niet meer geholpen kunnen worden of erg zieke zwerfhonden.

Worden dode dieren opgehaald door de Dierenbescherming?

Indien het dier is overleden, neemt u contact op met Selikor. Zie hierboven voor meer informatie. Leeft het dier en bent U in het bezit van eigen vervoer? Breng de hond dan z.s.m. naar een dierenarts. Zij/hij kan ook achterhalen of het dier gechipt is en mogelijk een eigenaar heeft.

Kunt U het dier niet zelf brengen? Neem dan contact op met het asiel op 465 4300 (LET OP: dit geldt alleen op werktijden tussen 08:00-17:00).

Buiten werktijden:

Neem contact op met een dienstdoende dierenarts. Om te achterhalen welke arts dienst heeft kunt U iedere willekeurige praktijk bellen om het automatische bericht te beluisteren bijvoorbeeld Klinika Veterinaria Parera 465 5182.

Is het mogelijk om mijn huisdier tijdelijk in het asiel onder te brengen?

Ja, dit is mogelijk. Gaat U op vakantie of kunt U door omstandigheden even niet voor uw hond/kat zorgen? Dan kunt U gebruik maken van ons pension. Klik [hier] voor meer informatie.

Waar kan ik dierenmishandeling melden?

Platform SADA (Stop Abuso Di Animal)                                     917
KPC (Korps Politie Curaçao), dhr. Aniceta                                 8882290
Klachteninspectie Dierenbescherming                                       5188340

Vangen jullie ook wilde dieren op in het asiel?

Nee, de Dierenbescherming vangt geen wilde/exotische dieren op. Ook dieren zoals geiten of ezels vangt de Dierenbescherming niet op. Het asiel biedt onderdak aan honden en katten. Mishandeling van dit soort dieren kunt U wel bij ons melden.