adoptie

Adopteren van een asieldier. Hoe gaat dat?

Het aanschaffen van een asieldier begint natuurlijk met een bezoek aan het asiel. Hier kunt u kennismaken met alle dieren die op dat moment herplaatst kunnen worden. Onze asielmedewerkers helpen u graag.

De adoptieprijs voor een hond bedraagt ANG 135,00 en voor een Poes/Kat ANG 60,00.

Een goede match tussen mens en dier

Wij vinden het heel belangrijk dat een dier geplaatst wordt bij een nieuwe eigenaar die weet waar hij/zij aan begint. Daarom geven wij eerlijke informatie over onze dieren, óók over karaktertrekjes waar nog aan gewerkt moet worden en bij ons bekende gezondheidsproblemen. Van zwerfdieren is de achtergrond vaak onbekend, maar door observatie en het dagelijks omgaan met de dieren proberen wij toch zoveel mogelijk informatie over het dier te verzamelen.

Kennismaken

Mensen die een dier willen adopteren, kunnen een kijkje komen nemen op het asiel om persoonlijk kennis te maken met de dieren en te bekijken welk dier het beste bij hun past en waarmee de beste klik is. De medewerkers of vrijwilligers die mensen helpen bij het uitzoeken en adopteren van een dier zijn goed op de hoogte van  het karakter van het dier zoals dat in de asielsituatie te zien is geweest en eventuele bijzonderheden waar rekening mee moet worden gehouden. Zonder persoonlijke kennismaking kunnen geen dieren  geadopteerd worden. De adoptie vindt plaats door het ondertekenen van een adoptiecontract waarin de voorwaarden staan waaraan de nieuwe baas van het dier moet voldoen (zoals goede verzorging, niet aan de ketting en niet doorverkopen).

Gezondheid

Dieren die geplaatst worden vanuit of via het asiel zijn gevaccineerd (zolang het dier in het asiel aanwezig is geweest, dit moet door de eigenaar worden voortgezet), gechipt, ontwormd en voor zover mogelijk gesteriliseerd of gecastreerd. Als dat vanwege de leeftijd nog niet mogelijk is, wordt het dier gevolgd en op de leeftijd van 6 maanden opgeroepen voor de operatie. Deze operatie is bij de adoptieprijs inbegrepen, maar een donatie hiervoor is altijd welkom.

Nazorg

Er vindt nacontrole plaats van alle adopties. Daarbij wordt erop toegezien dat de voorwaarden uit het adoptiecontract worden nageleefd. In het geval van adoptie van een pup of kitten kunt u voor het castreren of steriliseren na plaatsing bij de asieldierenarts terecht. Het steriliseren of castreren is inbegrepen in de adoptieprijs. De dienstverlening van het Asiel houdt niet op bij de plaatsing van het dier. U kunt bij ons terecht voor nazorg op het gebied van verzorging, medische problemen ontstaan direct na adoptie en vragen over gedrag.

Honden ter adoptieKatten ter adoptie
Reserveren is niet mogelijk! Het is niet mogelijk een dier via e-mail, telefoon of tijdens het bezoek aan het asiel te reserveren. Als u en de dierverzorger het eens zijn over de plaatsing van een dier dan kan het dier na de administratieve afhandeling met u mee naar huis. Het kan zijn dat het dier waarop u uw oog heeft laten vallen toch niet meteen met u mee naar huis kan. Dit is meestal om medische redenen. Mocht dit het geval zijn, dan is het wel mogelijk het dier te reserveren. U wordt dan gebeld wanneer het dier opgehaald kan worden.