Het bestuur van de Stichting Dierenbescherming Curaçao

Het bestuur van de Stichting Dierenbescherming Curaçao wordt gevormd door een aantal leden. Het bestuur staat onder toezicht van de Raad van Toezicht die bestaat uit drie leden.

Alle leden stellen hun kennis en kunde volledig belangeloos ter beschikking aan de stichting.

Het bestuur

Gregory Berry, voorzitter
Ayshel Kook, secretaris
Alex Wit, penningmeester
Donald Maduro, commissaris asiel
Raynel Martis, commissaris educatie & fundraising

U kunt contact opnemen met het bestuur door een e-mail te sturen naar secretaris@dierenbeschermingcuracao.com.

De Raad van Toezicht

Eric Bokkes, Voorzitter
Frans Heiligers, Secretaris
Herbert van der Woude, Penningmeester