ang

Help de Dierenbescherming helpen!

De voornaamste doelstelling van de Stichting is het realiseren van een beter leefklimaat voor de dieren op ons eiland.  Dit kan niet gedaan worden zonder de steun van sponsoren.

Het runnen van het dierenasiel, waar momenteel drie werknemers in dienst zijn, kost heel veel geld. Verleende diensten, zoals adopties en het transport van niet gewilde dieren naar het asiel, leveren wat inkomsten op, maar niet voldoende om basis behoeften als diervoer, medicatie en sterilisatie, lonen, onderhoudskosten, de pick-up trucks en de dierenambulance te dekken.

Jaarlijks wordt het bestuur geconfronteerd met een financiëel tekort van ca. NAfl. 250.000,- (ca. $138,888). De lokale overheid subsidiëert jaarlijks NAfl. 42.000,- (ca. $ 25,000) en de rest wordt gefinanciëerd door sponsorgelden, donaties en verschillende fundraising activiteiten. De bijdrage van sponsors en donateurs dekt ca. 76% van het tekort en is van vitaal belang voor de continuïteit en het bestaan van het dierenasiel. Het bestuur en vrijwilligers organiseren jaarlijks verschillende fundrasings activiteiten. Voornamelijk in oktober. De maand die wereldwijd aan de dieren is gewijd.

Wij hebben u als sponsor dus hard nodig om het dierenwelzijn op Curaçao te blijven verbeteren en wij rekenen dan ook op uw steun.

Sponsormogelijkheden

Indien u de dieren van Curaçao een warm hart toe draagt en onze Stichting wilt steunen kan dit op diverse manieren. U kunt kiezen voor een sponsorpakket of u kunt gericht een project sponsoren.

Sponsorpakketten

Projectsponsoring